สมัครสมาชิกกับเราวันนี้! 
        ได้รับส่วนลด
 
     
 
    วิริยะประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    เจ้าพระยาประกันภัย
    เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
    โตเกียวมารีนศรีเมือง
    อลิอันซ์ ซี.พี
    ประกันคุ้มภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    แอลเอ็มจี ประกันภัย
    ดูเนีย ประกันภัย
    กมลประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    ไทยพาณิชย์สามัคคี
    สินมั่นคงประกันภัย
    นำสิน ประกันภัย
    บริษัทกลางฯ
    ไทยวิวัฒน์ประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    ทิพยประกันภัย
    อินทรประกันภัย
    ส่งเสริมประกันภัย
    สำนักงาน คปภ.
 
     
 
 
 
     
   
 
     
  อยากซื้อประกันภัย
แล้วประกันภัย มีกี่ประเภท...?
 
 
ประเภทของการประกันภัยรถยนต์แบ่งเป็น 
  » ประกันภาคบังคับ(พรบ.)
  » ประกันภาคสมัครใจ(ประเภท1,2,3,4,5)
     ซึ่งลักษณะรูปแบบของการประกันภัยแต่ละประเภท จะไม่มีแตกต่างกันมากนัก โดยการเลือกจะพิจารณา ที่ความคุ้มครอง,การให้บริการและความเอาใจใส่ลูกค้าของบ.ประกันและตัวแทน
โดยต้องพิจารณา ตามความเหมาะสมของผู้ซื้อประกัน ได้แก่ 
  • ความต้องการในการซ่อมรถของประกันภัย แต่ละประเภท 
  • การคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุการชนระหว่างรถผู้เอาประกันกับยานพาหนะทางบกประเภทใดหรือทรัพย์สินอื่น
  • ค่าความเสียหายที่ต้องรับผิดชอบสำหรับเจ้าของรถที่ต้องจ่าย
  • ค่ารักษพยาบาลกรณีมีผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิต มูลค่าของกรมธรรม์เท่าไหร่ที่จะเหมาะสมกับรถของเรา ซึ่งสิ่งเล่านี้เป็นคำตอบที่ท่านสามารถสอบถามได้ จากหน่วยงานของเราซึ่งดำเนินการทางด้านการประกันภัยรถยนต์และการประกันภัยประเภทอื่นๆ ที่มีประสบการณ์เป็นเวลานาน
 
     
  อัตราเบื้ยประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.)  
     
 
ประเภทรถยนต์
การใช้รถยนต์
รหัส
ส่วนบุคคล(บาท/ปี)
รหัส
รับจ้าง/ให้เช่า(บาท/ปี)
เบี้ยสุทธิ
อากร
ภาษี
รวมเงิน
เบี้ยสุทธิ
อากร
ภาษี
รวมเงิน
รถจักรยานยนต์
- ไม่เกิน 75 cc.
- 75 cc. ถึง 125 cc.
- 125 cc. ถึง 150 cc.
- เกิน 150 cc.
1.30
A
B
C
D

150.00
300.00
400.00
600.00

1.00
2.00
2.00
3.00

10.57
21.14
28.14
42.21

161.57
323.14
430.14
645.21
2.30/3.30
A
B
C
D

150.00
350.00
400.00
600.00

1.00
2.00
2.00
3.00

10.57
24.64
28.14
42.21

161.57
376.64
430.14
645.21
รถสามล้อเครื่อง
- ในเขตกรุงเทพ
- นอกเขตกรุงเทพ
1.70
A
B

720.00
400.00

3.00
2.00

50.61
28.14

773.61
430.14
2.70/3.70
A
B

1,440.00
400.00

6.00
2.00

101.22
28.14

1,547.22
430.14
รถยนต์สามล้อที่แปรสภาพ
มาจากรถจักรยานยนต์(สกายแลป)
1.71
400.00
2.00
28.14
430.14
2.71/3.71
400.00
2.00
28.14
430.14
รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน
1.10
600.00
3.00
42.21
645.21
2.10/3.10
1,900.00
8.00
133.56
2,041.56
รถยนต์นั่งโดยสารเกิน 7 คน ขนาดที่นั่ง
- ไม่เกิน 15 ที่นั่ง
- 15 ที่นั่ง ถึง 20 ที่นั่ง
- 20 ที่นั่ง ถึง 40 ที่นั่ง
- เกิน 40 ที่นั่ง
รถยนต์โดยสารหมวด 4 (วิ่งระหว่างอำเภอกับอำเภอในจังหวัด)
- ไม่เกิน 15 ที่นั่ง
- 15 ที่นั่ง ถึง 20 ที่นั่ง
- 20 ที่นั่ง ถึง 40 ที่นั่ง
- เกิน 40 ที่นั่ง
1.20
A
B
C
D

1,100.00
2,050.00
3,200.00
3,740.00

5.00
9.00
13.00
15.00

77.35
144.13
224.91
262.85

1,182.35
2,203.13
3,437.91
4,017.85
2.20/3.20
A
B
C
D


E
F
G
H

2,320.00
3,480.00
6,660.00
7,520.00


1,580.00
2,260.00
3,810.00
4,630.00

10.00
14.00
27.00
31.00


7.00
10.00
16.00
19.00

163.10
244.58
468.09
528.57


111.09
158.90
267.82
325.43

2,493.10
3,738.58
7,155.09
8,079.57


1,698.09
2,428.90
4,093.82
4,974.43
รถยนต์บรรทุกขนาดน้ำหนักรวม
- ไม่เกิน 3 ตัน.
- 3 ตัน ถึง 6 ตัน
- 6 ตัน ถึง 12 ตัน
- เกิน 12 ตัน
1.40

A
B
C
D


900.00
1,220.00
1,310.00
1,700.00


4.00
5.00
6.00
7.00


63.28
85.75
92.12
119.49


967.28

1,310.75
1,408.12
1,826.49
2.40/3.40

A
B
C
D


1,760.00
1,830.00
1,980.00
2,530.00


8.00
8.00
8.00
11.00


123.76
128.66
139.16
177.87


1,891.76
1,966.66
2,127.16
2,718.87
รถยนต์บรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สหรือกรดขนาดน้ำหนักรวม
- ไม่เกิน 12 ตัน
- เกิน 12 ตัน
1.70
A
B
1,680.00
2,320.00

7.00
10.00

118.09
163.10

1,805.09
2,493.10
2.70/3.70
A
B

1,980.00
3,060.00

8.00
13.00

139.16
215.11

2,127.16
3,288.11
หัวรถลากจูง
1.50
2,370.00
10.00
166.60
2,546.60
2.50/3.50
3,160.00
13.00
222.11
3,395.11
รถพ่วง
1.60
600.00
3.00
42.21
645.21
2.60/3.60
600.00
3.00
42.21
645.21
รถยนต์ป้ายแดง(การค้ารถยนต์)
4.01
1,530.00
7.00
107.59
1,644.59
4.01
1,530.00
7.00
107.59
1,644.59
รถใช้งานเกษตรกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
4.06
90.00
1.00
6.37
97.37
4.06
90.00
1.00
6.37
97.37
รถยนต์ประเภทอื่นๆ
4.07
770.00
4.00
54.18
828.18
4.07
770.00
4.00
54.18
828.18
 
     
     
 
Insurance Plus. ONEPLUS. INSURE.
ที่อยู่ : 158/4 ม.5 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง  21140 
โทร. 038-878-284  แฟกซ์ 038-878-284  มือถือ 085-095-9222.
E-mail : info@oneplus-insure.com
 
Current Pageid = 6